Kasa fiskalna tańsza o 90%

04 Dec 2014 / admin

Odpis na kasę fiskalną w wysokości maksymalnie 90% wartości kasy


Ustawodawca przewidział dla podatników rozpoczynających ewidencjonowanie za pomocą kasy możliwość częściowej refundacji kosztów zakupu właściwego urządzenia.

Mogą oni odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

Warto również pamiętać o tym, że odliczenie to przysługuje także przedsiębiorcom zwolnionym z VAT, jak również wykonującym wyłącznie czynności zwolnione od tego podatku.1